Array
Geri git   GençMekan > GENEL KONULAR > Güncel Olaylar - Haberler - Yaşam > Ekonomi - Döviz | Altın


Uluslararası Para Fonu (IMF) Hakkında Herşey


Konuya Davet EdilenLeR

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 20-07-2009, 11:03 PM   #1 (permalink)
Kurucu

 
Hâdim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Bilgileri
Üyelik tarihi: Dec 2006
Bulunduğu yer: Başkent
Yaş: 30
Mesajlar: 33.505
Bahsedildi: 5 mesajda
Davet edildi: 3 konuda
Rep Durumu
Tecrübe Puanı: 2449
Rep Puanı: 83973
Rep Derecesi:
Hâdim Çok ünlü.Hâdim Çok ünlü.Hâdim Çok ünlü.Hâdim Çok ünlü.Hâdim Çok ünlü.Hâdim Çok ünlü.Hâdim Çok ünlü.Hâdim Çok ünlü.Hâdim Çok ünlü.Hâdim Çok ünlü.Hâdim Çok ünlü.
Standart Uluslararası Para Fonu (IMF) Hakkında Herşey

Uluslararası Para Fonu (IMF) Hakkında Herşey

Uluslararası Para Fonu (IMF)


Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund) (IMF) 1944 yılında uluslararası para sisteminin esaslarını belirleyen Bretton Woods Anlaşması gereğince kurulmuş ve 1 Mart 1947’den itibaren fiilen çalışmaya başlamıştır. Merkezi Washington’dadır.

Guvernörler Meclisi İcra Kurulu ve Genel Müdür olmak üzere üç yönetim organı vardır. Üye ülkelerin maliye bakanlarından oluşan Guvernörler Meclisi yılda bir defa toplanır. İcra Kurulu ise 6’sı atanmış ve 14’ü seçilmiş olmak üzere 20 direktörden meydana gelir. Fondaki en yüksek paya sahip 6 ülke kendilerini temsil edecek direktörleri doğrudan atarlar. Geri kalan üyeler ise gruplara ayrılır ve her grup bir direktör seçer.

Üye ülkelerin Uluslararası Para Fonu’na verdikleri kaynaklardan meydana gelen kotalar özel çekme hakkına göre hesaplanır. Her ülkenin %25’i altın %75’i ulusal paradan oluşan kotası temsilcilerin oylarının ağırlığının yanı sıra kredilerin sınırlarını da belirler.

Uluslararası rezerv yetersizliğini gidermek için likidite yaratacak bir kurum olarak oluşturulan Uluslararası Para Fonu’nun gerçekleştirmeye çalıştığı amaçları şöyledir:

1- Uluslararası ticaretin gelişmesini sağlamak üzere ülkelerde tam istihdam üretim seviyesine ulaşılması.

2- Gelişme hızlarının artırılması.

3- Sabit kur sisteminin gerçekleştirilmesi ve kurlarda istikrarın sağlanması.

4- Tek yönlü devalüasyonların olanaklar oranında önlenmesi.

5- Ödemeler dengesi sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için üye devletlere kredi verilmesi ve ticari serbestliğe kavuşturulması.

6- Kararlı kur politikası ile ulusal para politikaları arasında koordinasyon kurarak kambiyo piyasalarına istikrar kazandırılması.

7- Konvertibiliteden çok yanlı ödeme sistemi ve uluslararası uzmanlaşmadan tam yarar sağlanması.

Fon’un ana sözleşmesinde yer alan bu amaçlar döviz kuru istikrarı döviz kontrolleri ve ithal kısıtlamalarının kaldırılması ve yeterli uluslararası likidite sağlanması olmak üzere üç ana nokada odaklanmaktadır. Döviz kuru istikrarının sağlanması için her ülke ulusal parasını altınla tanımlamakta ve parite döviz kurunu Fon’a bildirmektedir. Ancak önemli bir dengesizlik durumunda paritesini değiştirebilmektedir.

Döviz kontrolü ve ithalat kısıtlamalarının kaldırılması ilkerine göre ülkeler dış ticaret kısıtlamalarına gitmeyeceklerdir. Bu amaçla Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ve Avrupa Tediyeler Birliği (EPU) olmak üzere iki anlaşma yapılmıştır. Avrupa paralarının konvertibl olması üzerine EPU’nun da görevi bitmiş yerine Avrupa Para Anlaşması (EMA) yapılmıştır. Öte yandan ülkelerin kotalarından oluşan fondan yapılan çekmeler ülkelere ek bir likidite olanağı yaratmıştır.

Üye ülkeler kotanın %25’ini oluşturan altınla yaptıkları ödemeyi istediklerinde geri çekebilmekte buna karşılık kredi dilimini meydana getiren %75’lik kısmı ise IMF’in onayıyla kullanabilmektedirler. Üyelerin IMF’den kredi sağlayabilmeleri statü hükümlerine ve İcra Kurulu’nun koyduğu esaslara bağlı olarak şu şekillerde olmaktadır:

Normal çekme hakları

Üye ülkeler altın olarak yatırdıkları katılma paylarını yani fondaki rezervlerini kullanırlar. Daha sonraki krediler katılma payının %200’ünü geçmemek şartıyla verilir. Fondaki rezerv pozisyonlarından (kotalarından) arta kalan kısımdan verilen bu kredilerin karşılığı ulusal parayla ve peşin olarak ödenir.

Özel çekme hakları

Üye ülkelerin devamlı artan ödemeler dengesi sorunlarının normal çekme hakları ile giderilememesi ve özel anlaşmalar (stand-by arrange ments) yapılmaya başlanması üzerine 1970 yılından itibaren her üye ülke için belli miktarlarda özel çekme hakkı getirilmiştir.

Altın kambiyo sisteminin yerine geliştirilen bu sistemin esası soyut bir birim olan SDR’dir (Special Drawing Right). Üyelerin bundan yararlanabilmeleri için para maliye dış ticaret ödemeler dengesi hakkındaki bilgileri sunmaları ve gösterdikleri gerekçelerin IMF tarafından haklı bulunması gerekmektedir.

1990’ların başlarında 177 ülkenin üye olduğu IMF’e Türkiye 14 Şubat 1947 tarihli ve 5016 sayılı yasayla katılmıştır.IMF'nin Örgüt Yapısı

IMF’nin örgüt yapısı içinde beş unsur bulunmaktadır. Bunlar;

Guvernörler Kurulu (Board of Governors of the IMF).

En üst karar organıdır. Bu kurul üye ülkelerin maliye bakanları veya MB başkanlarından oluşur toplantılarını yılda bir kez Dünya Bankası ile birlikte yapar.

İcra Direktörleri (Yürütme) Kurulu (Board of Executive Directors of the IMF).

Fon’un sürekli karar organıdır. Günlük işleri yürütmekle görevlidir. Üye ülkelerce seçilen direktörlerden oluşur. Kurul kararlarını toplam oy gücünün en az yarısı ile alırlar.

IMF Başkanı (Managing Director of the IMF)

IMF icra Kurulu guvernör ve icra direktörü olmayan bir kişi IMF başkanlığına atanmaktadır. IMF Başkanı icra Direktörleri Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda fonun yönetiminden sorumludur.

IMF’nin Departmanları

IMF’nin alt organizasyonunda idari hukuki mali ve teknik fonksiyonları taşıyan departmanlar bulunur. Bu departmanlar icra Direktörleri Kuruluna bağlı çalışırlar.

Geçici Komite

Kuruluşunda geçici unsur olarak düşünülmüş ancak günümüzde sürekli bir yapıya kavuşmuştur. Guvernörler Kurulu’na uluslararası parasal sistemin gidişatı hakkında bilgi verir uluslararası likiditedeki gelişmeleri değerlendirir ve IMF’nin ana sözleşmesinde yapılması planlanan değişiklikler hakkında görüş oluşturarak sunmak faaliyetleri arasındadır. Yılda iki kez toplanan geçici komite icra Direktörleri Kurulunda temsil edilen 24 üye ilkenin temsilcilerinden oluşur.


IMF'nin Sağladığı İmkanlar

Rezerv Dilimi Pozisyonu

Bir üye ülkenin çok önemli boyutta olmayan ödemeler dengesi sorunu ile karşılaştığında IMF’den kullanabileceği ilk imkân rezerv dilimi pozisyonudur.

Bu ülkenin rezerv dilimi pozisyonu fonda bulunan ulusal parasından kotası ve o güne kadar kendi ulusal parası karşılığında fondan kullanıp da henüz geri ödemediği imkânların düşürülmesi suretiyle bulunan miktardır. Eğer üye ülkenin kotası fonda bulunan ulusal parasından daha yüksekse ve o ülkenin fondan herhangi bir kullanımı yoksa rezerv dilimi pozisyonu kotasından fonda bulunan ulusal parasının miktarı düşülerek hesaplanır. Yani; bir üye ülkenin fondaki mevcut parası kotasına eşit kotasından fazla veya kotasından düşük olabilmektedir.

Üye ülkenin fonda bulunan ulusal parası kotasına eşitse kullanabileceği rezerv dilimi pozisyonu yoktur demektir.

Bir üye ülke ödemeler dengesi sorunu ile karşılaştığını ileri sürerek fondaki rezerv dilimi pozisyonunu kullanmak isteyebilir. Bu pozisyon üye ülkenin kendi rezervleri arasında yer aldığı için IMF’nin bu başvuruyu geri çevirmesi söz konusu değildir. Ayrıca hiçbir koşula bağlı olmayan tek imkân budur.

2. Kredi Dilimi Politikaları

Kredi hakları dört tranş (dilime)’a ayrılmıştır. Her bir dilim üye ülke kotasının % 25’ine eşittir. İlk % 25’lik dilime “birinci kredi dilimi” adı verilir. Eğer birinci kredi dilimini kullanmak isteyen üye ülke ödemeler dengesi sorununu aşmak için program yapmış ve bu program ya da önlemler üye ülkenin ödemeler sorununu makul bir süre ve ek kaynak kullanmaya gerekmeden çözülebilecekse fon üye ülkeye kotasının % 25’i tutarındaki birinci kredi dilimini kullandırır. Rezerv Dilimi pozisyonundan sonra en az koşula bağlı imkândır.

Burada tek koşul üye ülkenin ödemeler dengesi sorununun çözümü için kendiliğinden harekete geçerek önlem almış olması ve fonun bu önlemleri yeterli bulması gerekir. Bir defada kullanılır ve geri ödeme süresi 3-5 yıldır. Daha sonraki borçlanmalar (kotanın % 25’i tutarındaki üç adet kredi dilimi) üst kredi dilimi olarak adlandırılır ve kullanılması için temel koşul; IMF ile birlikte formüle edilen niyet mektubunu üye ülke maliye veya diğer ilgili bakanı ya da MB başkanının imzalayarak IMF Başkanı’na göndermiş olması ve IMF’nin bu mektuba dayanarak formüle ettiği stand by düzenlemesinin IMF icra direktörleri kurulunca onaylanmasıdır.

3. Stand by Düzenlemesi (SBA)

Üye ülkedeki kısa süreli ödemeler dengesi sorunlarının çözümü için öngörülen destektir. 1-2 yıl arasında ve genellikle 3 ayda bir taksitler halinde verilerek kullandırılır. Her bir taksit serbest bırakılmadan önce öngörülen performans kriterlerinin yerine getirilip getirilmediği incelenir. Geri ödeme en çok 5 yıl içinde yapılır. SBA’nın maximum limiti üye ülke kotasının % 100’üdür.

Üye ülkenin ödemeler dengesi sorununun çözümlenmesi 1-2 yıllık süreyi kapsayacak stand by düzenlemesi çerçevesinde gerçekleşemeyecek gibi görünüyor ve daha uzun süreyi ve miktarı kapsayacak ise üye ülkeye “SÜRESİ UZATILMIŞ FON KOLAYLIĞI” imkânı sağlanır. Süresi 3 veya istisnai hallerde 4 yılı kapsayacak programlara finansman sağlar. Geri ödeme süresi 4-10 yıldır.

4. Özel İmkânlar

4.1. Telafi Edici Finansman Kolaylığı (CFF): (Compansatory and Contingent Financing Facility)

Dünya piyasalarında ortaya çıkan fiyat değişmeleri nedeni ile ihracat gelirlerinde ani düşüşler yaşayan ya da ithal maliyetleri aniden yükselen ülkelere destek olmak için uygulanan kolaylıktır. CFF’nin maximum limiti bir ihraç ürünü söz konusu ise % 45 birden fazla ihraç ürünü söz konusu ise % 55’tir. Basit faiz uygulanır ek faiz söz konusu değildir.

4.2. Tampon Stok Finansman Kolaylığı (BSFF): (Buffer stock financing Facility)
Mal fiyatlarını istikrarlı tutmak üzere tampon stok anlaşması yapan üye ülkelere destek olmak amacını güder.

Mal fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle ödemeler dengesi bozulan üye ülkelere yönelik olarak söz konusu ülkelerin ihraç mallarının fiyatlarını düşürmeksizin bir süre ihracattan kaçınarak dayanmalarına destek olur. Bu gelişme bu malları ithal edenlerin zararına olmakta bu zararı giderebilmek için tampon stok bulunduran ülkelerin bu stokları ihraç etmeleri için imkân yaratmak gerekmektedir. BSFF 1969 tarihli Uluslararası Kalay Anlaşması üyelerine finansman sağlamak için kurulmuştur. Diğer mal anlaşmaları 1979 tarihli Uluslararası Doğal Kauçuk anlaşması ve Uluslararası Şeker Anlaşması’dır. Örneğin; dünya kalay fiyatları belirli bir minumumun altına düşme eğiliminde ise programı yürüten kuruluş piyasadan kalay satın alarak stok yapar.

4.3. Yapısal Uyum Kolaylığı (Stuctural Adjustment Facility - SAF)

Sürekli dış ödeme açıklarıyla karşılaşan az gelişmiş ülkelere sağlanan imkândır. Diğer imkânlardan farkı çok düşük faizli ve uzun vadeli “imtiyazlı imkân” olmasından kaynaklanır. SAF’tan yararlanabilmek için üye ülkenin fon tarafından belirlenmiş en düşük gelirli 19 üye ülkeden biri olması ve IMF ve IBRD önderliğinde orta dönemli bir makro ekonomik yapısal uyumlandırma programını uygulamaya koymuş olması gerekir. % 05 gibi çok düşük faiz uygulanır. Azami limit üye ülke kotasının % 50’sidir. Geri ödeme süresi 5-10 yıldır.

5. Geçici İmkânlar

IMF çeşitli geçici ekonomik olguların yarattığı ödemeler dengesi sorunlarını çözmek için bazı geçici imkânlar geliştirmiştir.

Bunlardan birisi de “petrol kolaylığı”dır. İlk kez 1974’te yaşanan petrol şoku ve 1990’da ortaya çıkan Körfez Krizinin neden olduğu petrol fiyatları artışı karşısında yürürlüğe konmuş fiyatlar normale düşünce yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğer geçici imkân “Sistem Değişimi Kolaylığı”dır. Bu imkân Rusya ve eski Sovyetler Birliği ülkeleri ile doğu Avrupa ülkelerinin içinde bulundukları sistem sürecini mümkün mertebe sorunsuz geçirmelerine yardım için oluşturulmuştur.

IMF doğal afetlerle karşılaşan ve ödemeler dengesi bozulan üye ülkelere “acil yardım” sağlar. Bu yardım performans kriteri veya taksitlendirmeye tabi değildir. 3-5 yıl içinde geri ödenmesi gerekir basit faiz uygulanır.

6. Özel Çekme Hakları (SDR): (Special Drawing Rights)

Bir hükümetin diğerinin MB’den onun ulusal parasını çekmesine olarak veren bir haktır. Örneğin; Türkiye’nin dolar rezervine ihtiyacı olsun ve bu amaçla SDR’lerini kullanmak istesin. Onun için yapacağı tek şey elindeki SDR’leri ABD MB’sına devretmekten ibarettir. SDR’leri devralan Federal Rezerve Bank bunların karşılığı olan dolar tutarını Türkiye’ye transfer eder. SDR rezerv aracıdır. Yani çıkartılması için altın veya döviz karşılığına gerek yoktur.

SDR’de üye ülkelerin ulusal paralarından oluşan sepete göre parite belirlenir.
(ABD Doları İngiliz Sterlini Fransız Frangı Evro Japon Yeni) 26.11.2003 itibariyle ISDR=1.43$ 1$=069 SDR’dir.

7. IMF ve Teknik Yardımları

IMF az gelişmiş ülkelere MB ve bankacılık sisteminin geliştirilmesi vergi politikaları bütçe uygulamaları sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesi gibi konularda yardım yapmaktadır. Üye ülkenin talebi üzerine özel olarak sağlanan eğitim programları veya fon uzmanlarının ilgili ülkeyi ziyareti gibi yollarla yardım sağlanır.IMF'nin Mali Kaynakları

IMF’nin mali kaynaklarını üye ülkelerin katılım kotaları ve IMF’nin yaptığı borçlanmalar oluşturur.

IMF üyesi her ülkeye ilk girişte bir kota belirlenir. Her üye ülkenin IMF’de SDR (özel çekme hakkı hesabı) cinsinden belirlenmiş bir kotası bulunmaktadır. Kotanın üç önemli özelliği bulunmaktadır; Kota IMF’de üye ülkenin oy gücünü belirlemekte örneğin; Kotaların artırılması yeni SDR’lerin dağıtımı gibi olaylar Guvernörler Kurulu’nun % 85’lik bir çoğunluk kararı ile gerçekleştirilir. Fon kredilerinin gider ve faizlerinin belirlenmesi için % 70 oranında çoğunluğa gerek vardır. En yüksek kotaya sahip ülkelerle son iki yıl içinde en büyük net kredi veren durumundaki iki ülke yönetim kurulundaki temsilcilerini kendileri atarlar.

Kotalar IMF kaynaklarından yararlanabileceği mali imkânları belirlemekte ve üye ülkelere tahsis edilecek SDR miktarını belirlemektedir.

IMF’ye yeni üye olan bir ülke kotasının % 25’ini SDR veya IMF tarafından belirlenmiş konvertibl para cinsinden geri kalanını ise kendi ulusal para cinsinden ödemek durumundadır. Üye ülkelerin kotaları her 5 yılda bir değerlendirilerek artırılmakta böylece ülkelere sağlanabilecek mali imkânlar da artmaktadır. Fon’un mali kaynakları içinde ülke kotalarının payı % 90 borçlanmanın payı ise % 10’dur.Türkiye-IMF İlişkileri


Türkiye IMF’ye 1947 yılında üye olmuştur. Türkiye’nin IMF’deki kotası 964 milyon SDR’dir. Türkiye’yi IMF ile ilişkilerinde Hazine Müsteşarlığı temsil etmektedir. Türkiye IMF yönetim kurulunda Belçika Avusturya Lüksembourg Macaristan Çek Cumhuriyeti Slovakya Cumhuriyeti Belarus Kazakistan ve Slovenya ile aynı grup içinde yer alır. Grubun icra direktörü en yüksek oy gücüne sahip bulunan Belçika tarafından belirlemektedir.

Türkiye’nin yer aldığı grubun IMF’deki oy gücü ABD Almanya Japonya Fransa ve İngiltere’den sonra 6. sıradadır. Türkiye kendi grubu içindeki sıralamada 4. sıradadır. Türkiye 22 Mart 1990 tarihinde IMF Anasözleşmesinin VIII. maddesi kapsamına girmiştir. Böylece Türkiye IMF’ye uluslararası cari işlemlere sınırlamalar getirmekten kaçınmayı ayırıma parasal uygulamalar yapmayı ve üye ülkelerin elinde bulunan Türk liralarını o ülkenin isteği halinde satın alacağını taahhüt etmiştir. Böylelikle TL IMF kapsamında konvertibl para olmuştur. 1994 yılında 181 IMF üyesi ülkenin 89.’u bu konumdadır. Türkiye bu gruba giren 68’nci üye ülkedir.

Türkiye’nin ödemeler dengesi sorunlarıyla karşılaşması veya bu tür sorunlara yol açabilecek makro ekonomik dengesizlikler içine girmesi durumunda IMF’den; rezerv dilimi pozisyonu stand by düzenlemesine bağlı olarak kredi dilimlerinin kullanım imkânı Genişletilmiş Fon Kolaylığı telafi edici ve olağanüstü finansman kolaylığı (CCFF) ve geçici imkânlar arasında yer alan petrol kolaylığı imkânlarından yararlanabilir. Yapısal uyum kolaylığı (SAF) Genişletilmiş Yapısal Uyum Kolaylığı (ESAF) sadece düşük gelirli üye ülkelere sistem değişimi kolaylığı (STF) ise sosyalist ekonomi düzeninden piyasa ekonomisine geçen üye ülkelere yönelik imkânlar olduğu için Türkiye tarafından kullanılamamaktadır.

Türkiye 1971-2001 yıllarını kapsayan 30 yıllık dönemde IMF’den 148 milyar $ kaynak kullanmıştır. Türkiye’nin IMF’ye verdiği niyet mektubunun onaylanması sonucunda kabul edilen 19. destekleme düzenlemesi ile 16 milyar $ lık imkân sağlamıştır. IMF’den sağlanan yeni kaynak 2 yıl 3 ay geri ödemesiz olmak üzere 4 yılda geri ödenecektir. Faiz oranı Türkiye kotasının % 300’ünden fazla kaynak kullanıyor olması nedeniyle destekleme faiz oranı % 267 üzerine 200 baz puan eklenerek hesaplanacaktır.

Türkiye 1947 yılında IMF’ye katılmış ve Türkiye geçen süre içinde IMF ile 19 adet stand by düzenlemesi yapmıştır. 1986-1993 yıllarını kapsayan 8 yıllık dönemde IMF desteğini kullanmamıştır. Bu süre içinde Türkiye IMF desteği olmaksızın üç yılda (1988-89 ve 1991) cari işlemler fazlası vererek ekonomisini yönetmeyi başarmıştır.

Türkiye ekonomik bunalıma girdiği her aşamada IMF imkânlarından yararlanmıştır. 1947 yılından bu yana Türkiye ortalama olarak yaklaşık her üç yılda bir stand by düzenlemesine muhatap olmuştur (1986-1993 yılları haricinde).

Türkiye kadar fazla stand by düzenlemesine konu olan ülkeler arasında Filipinler (19 adet) Panama (17 adet) Uruguay (16 adet) Ekvator (15 adet) Sansalvador (15 adet) Fas (14 adet) ve Kosta Rika (13 adet) bulunmaktadır.


Niyet Mektubu

Niyet mektubu ödemeler dengesi sorunu nedeniyle IMF destekli bir ekonomik program uygulamak isteyen üye ülkenin uygulamayı plânladığı ekonomik programı açıklayan ve alacağı önlemleri ortaya koyan IMF Başkanına hitaben yazılmış bir mektuptur.

Niyet mektubu üye ülke adına ilgili bakanın (genellikle maliye bakanı) veya MB başkanının imzasını taşır. Niyet mektubu stand by düzenlemesi ile birlikte IMF icra direktörleri Kurulu’na sunulur.Stand By Düzenlemesi

Stand by düzenlemesi üye ülkelerin ödemeler dengesi sorununu çözmek amacıyla IMF ile anlaştığı konuları içeren bir düzenlemedir. Üye ülkelerin IMF ile uygulanacak ekonomik program üzerinde görüş birliğine varması ve IMF Başkanı’na hitaben yazılmış bulunan niyet mektubunu IMF’ye göndermesinden sonra niyet mektubunda taahhüt edilmiş hususlar standart bir form olan stand by düzenlemesine geçirilerek bu belge ekinde niyet mektubu ile birlikte IMF icra direktörleri Kurulu’nun onayına sunulur.

Stand by düzenlemesinin bir anlaşmadan en belirgin farkı içinde yer alan performans kriterleri veya diğer uyulması zorunlu koşulların öngörülen süre içinde yerine getirilmemesi halinde IMF’nin tek taraflı olarak imkân kullanımına son verme hakkının olmasıdır. Stand by düzenlemesi bir veya istisnai hallerde iki yıllık süreyi kapsar.

Bir yıllık stand by düzenlemesi ile sorunun çözümlenmesi mümkün görülmez ya da bir yıllık stand by düzenlemesinin uygulanması devam ederken sorunun bir yıllık süre içinde çözümlenemeyeceği anlaşılırsa üç yılı kapsayan “süresi uzatılmış düzenleme” ile IMF desteğinde uygulanan programın üç yıla yayılması söz konusu olabilir.

Stand by düzenlemelerinde esas olarak şu hususlar yer alır:

-Stand by düzenlemesinin dayanağı olan niyet mektubunda öngörülen ekonomik programın özeti

-Düzenlemenin kapsadığı süre ve kullandırılacak IMF imkânının miktarı

-Kullandırılacak IMF imkânının hangi tarihlerde ve ne miktar olarak kullanılacağı

-Üye ülkenin uygulayacağı ekonomik programın başarısını ölçmek ve buna göre IMF imkânlarının kullandırılmasını sağlamak üzere konulmuş performans kriterlerinin niteliği ve limitleri

-IMF imkânlarının kullandırılmasının hangi koşullar ortaya çıktığında durdurulacağı

-Stand by düzenlemesinin kapsadığı dönemde fon ile üye ülkenin yakın bir kontültasyon ilişkisi içinde bulunacağı.


IMF'den Kaynak Kullanımı

IMF’den imkân kullanımı esas itibariyle üye ülkenin kendi parası karşılığında başka bir üye ülke parasının kullanımına yönelik “Varlık değişimi”dir. Buna satın alma (purchase) denir.

Bir üye ülke IMF kaynaklarını kullanmak için aranan koşulları yerine getirdiğinde o imkânı kullanabilmek için belirli miktar karşılığı kendi parasını ya da bu miktarı kapsamak üzere hazırladığı taahhüt belgesini muhafaza kurumu nezdindeki IMF 1 no’lu hesabına yatırır. IMF’de buna karşılık olarak üye ülkenin söz konusu üye ülkenin ihtiyaç duyduğu miktarı döviz cinsinden üye ülkeye verir. Böylece üye ülke kendi parası karşılığında ihtiyaç duyduğu dövizi kullanmış olur. Buna imkân kullanımı adı verilir.

IMF’den kullanılan imkânın geri ödenme zamanı geldiğinde bu kez tersine bir varlık değişimi söz konusu olur. Üye ülke kullandığı döviz miktarını geri öder ve kendi parasını ya da kendi parası üzerine düzenlenen taahhüt senedini geri alır. Buna geri ödeme (repurchase) denir.


IMF'nin Yaptırımları


IMF imkânlarını kullanan üye ülkelerin bu imkânları geri ödeme süresi olarak belirtilen zamanlarda ödemek zorundadır. Zaman zaman üye ülkeler kullandıkları imkânları vadesinde geri ödeyemezler. Bu tür geri ödeme durumunun ortaya çıkması halinde IMF iki ayrı yaptırım uygulamaktadır.

-Geri ödemesini zamanında yapmamış üye ülkenin IMF imkânından yararlanmasını durdurmak

-Söz konusu üye ülkenin oy haklarını askıya almak.

İkinci yaptırım 1992 Kasım ayında yürürlüğe giren üçüncü ana sözleşme değişikliği çerçevesinde getirilmiştir.


IMF'de Taksitlendirme


IMF imkânlarının bir bölümü bir defada kullanım şeklindedir. IMF imkânlarının stand by veya süresi uzatılmış düzenlemeye bağlı olarak kullandırılan diğer bölümü ise üye ülkeye genellikle üçer aylık taksitler halinde kullandırılır. Buna IMF literatüründe “taksitlendirme” adı verilir. IMF her bir taksiti kullandırırken üye ülkenin ekonomik programında başarılı olup olmadığını gözden geçirme imkânı bulur.


IMF Performans Kriterleri

Performans kriterleri taksitlendirme ile yakından ilgilidir. IMF üye ülkeye her bir taksiti kullandırırken stand by veya süresi uzatılmış düzenlemede öngörülen performans kriterlerinin nitelik ve nicelik olarak karşılanıp karşılanmadığını gözden geçirir. Eğer performans kriterlerini yerine getirmekte başarısızlık söz konusu ise kullanım zamanı gelmiş taksitin kullandırılması söz konusu olur.

Performans kriterlerini şöyle sıralayabiliriz:

-MB net uluslararası rezervlerine limit.
-Kamu kesimi net iç borçlanmasına limit
-MB net iç varlıklarına limit
-Ekonominin durumu ve gereksinimlerine göre diğer bazı ekonomik büyüklükler üzerine limitler.


IMF'de Üye Oyları

Kota miktarı ne olursa olsun her üye ülkenin 250 sabit oy sayısı vardır. IMF’de üye ülkelerin oy gücünü asıl etkileyen “değişken oy sayısıdır”. Değişken oy sayısı üye ülkelerin IMF’deki kotalarına bağlı olarak belirlenir. Üye ülke kotalarının her 100.000 SDR’lik bölümü bir değişken oy sayısı sağlar.

Oy gücü genel karar mekanizmasına katılmak açısından ve özel oy çokluğu gerektiren bazı kararların alınması bakımından da önem arzeder. Örneğin; Türkiye’nin oy gücü şöyle bulunur;

Türkiye’nin IMF’deki kotası 964 milyon SDR’dir. Değişken kotası şöyledir: Türkiye’nin kotası / 100.000 SDR

964.000.000 / 100.000 = 9640

Bunu IMF’deki toplam oy sayısına böler ve 100 ile çarparsak Türkiye’nin IMF’deki oy gücünü bulmuş oluruz.

Türkiye’nin oy gücü; (9890 / 2.165.750) = % 046 onbinde 46’dır.


Benzer Konular:

___----____
__________________
Yediğin içtiğin senin olsun kardaş
Ahiret için neler yapıyorsun onlardan bahset ...
Hâdim isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
fonu, hakkinda, hersey, imf, para, uluslararasi


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkWEZ Format +3. Şuan Saat: 03:39 PM.
"5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Forumumuzdaki Üyelerimiz, yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Forumumuzda bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan ( kemalyanal@yahoo.com ) bize bildirin."
Protected by CBACK.de CrackerTracker

Add to Google Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits Add to Google
| Tags | Gizlilik Bildirimi | dC| Death Chasers Klan | Link Ekle | Sitemap | Link Ekle | GençMekan |

Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.0